En temps de la colonització romana s'estabilitza l'assentament humà,donada la situació geogràfica de Tiana a resguard dels vents del nord i amb abundància d'aigua. Cal destacar les restes d'una vil·la romana a can Sent-romà, una de les vil·les més ben estudiades del Maresme.